[späť na milionruzencovzaslovensko.sk]

Nepretržitý pôst
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a na jej úmysly.

„Modlitba ruženca a pôst má moc zmeniť tento svet, premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj našim srdciam, rodinám, nášmu Slovensku i celému svetu."

Pomôžte zmeniť tento svet a pridajte sa k nám.

Prihlásiť sa na pôst

Zadajte svoje meno, krajinu ak žijete inde ako na Slovensku. Vyberte dni ktoré sa chcete postiť v danom mesiaci.

V jeden deň sa môže postiť neobmedzený počet ľudí. Podľa možností sa zapisujte na všetky dni v týždni, aby bol pôst bez prerušenia. Ďakujeme.

Vybrať dni (aj viac) pre pôst:

Ak ste sa pomýlili, alebo chcete zmenu kontaktujte nás na info@milionruzencovzaslovensko.sk.

Na začiatku dňa si vzbuďte úmysel:
„Nebeský Otec, obetujem ti dnešný deň pôstu a modlitby za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a na jej úmysly“.

  • Postíme sa o chlebe a vode (množstvo chleba je neobmedzené, jedzte toľko, koľko potrebujete)
  • Pomodlite sa modlitbu za Slovensko (pozri nižšie)
  • Pomodlite sa modlitbu ruženca
  • Ak môžete pridajte účasť na svätej omši (aj Online)

Ježiš nám hovorí: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba...“ (Mk 8, 34)

Modlitba za Slovensko

  • Večný Bože a Otče našich otcov, prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba.
  • Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj nás pred tými, čo nenávidia kríž a vieru našu.
  • Pane Bože náš, odožeň zlé mraky, ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou, ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám.
  • Ďakujeme ti Bože za tvoju lásku a ochranu, ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami.
  • Ďakujeme tebe Otče večný za dar matky Sedembolestnej, ktorá nás skryje pod plášť materinský, aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou hladom a nepriateľmi viery našej.

„Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj!
Nech zavládne medzi Bohom i človekom i medzi ľuďmi navzájom.
Modlite sa a postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy.”

(Posolstvo Kráľovnej Pokoja v Medžugorí 26.6.1981)