[späť na milionruzencovzaslovensko.sk]

Nepretržitá modlitba ruženca
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a na jej úmysly.

„Modlitba ruženca a pôst má moc zmeniť tento svet, premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj našim srdciam, rodinám, nášmu Slovensku i celému svetu."

Pomôžte zmeniť tento svet a pridajte sa k nám.

Zapísať sa k modlitbe ruženca

Zadajte svoje meno, krajinu ak žijete inde ako na Slovensku. Vyberte si deň a čas, kedy sa budete modliť. Jedno okienko je 30 minút. Ak potrebujete hodinku na modlitbu zapíšte sa do dvoch okienok.

V jeden deň sa môže modliť neobmedzený počet ľudí. Podľa možností sa zapisujte tak, aby bol ruženec bez prerušenia. Ďakujeme.

Každý zapísaný ruženec bude automaticky započítaný do počtu ružencov za Slovensko.

Ak ste sa pomýlili, alebo chcete zmenu kontaktujte nás na info@milionruzencovzaslovensko.sk.

  • Vysvetlivky
  • voľné (môžete sa zapísať)
  • čas obsadený

„Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj!
Nech zavládne medzi Bohom i človekom i medzi ľuďmi navzájom.
Modlite sa a postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy.”

(Posolstvo Kráľovnej Pokoja v Medžugorí 26.6.1981)

Keď sa modlíme a postíme za uskutočnenie Máriiných plánov a jej úmysly, Boh pôsobí skrze Pannu Máriu tam, kde je to najpotrebnejšie, spôsobom akým je to najlepšie.

0 vybratých dátumov do Ruženca
ZAPÍSAŤ SA