aktuálny počet modlitieb
aktuálny počet modlitieb
444 575
ZAPÍSAŤ MODLITBU

“Ruženec je zbraň, ktorou vymodlíte všetko“

MENU

Prísľuby

Buďte si istí, že pri modlitbe posvätného ruženca je Panna Mária pri vás a oroduje za vás a za vaše prosby.

Prísľuby Panny Márie zjavené bl. Alanovi de la Roche

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.
(z knihy Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista, Dominikánske mariánske centrum)

Drahé deti!
Pozývam vás na osobné obrátenie. Tento čas je pre vás! Boh nemôže bez vás uskutočniť svoj plán. Drahé deti, narastajte deň čo deň cez modlitbu stále bližšie k Bohu.
Dávam vám zbraň proti Goliášovi. Hľa vašich päť kameňov:

 1. modlitba ruženca, modlitba srdcom,
 2. Eucharistia,
 3. Sväté písmo,
 4. pôst,
 5. mesačná sv. spoveď.

Panna Mária hovorí: "Pri každom ruženci sa k vám pripájam... S každým Zdravasom získavate moju opateru." (Catalina Rivas)

Kto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Modliť sa ruženec znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote.
Rozjímaním o jednotlivých tajomstvách sa vnímavé duše stávajú účastné milostí, ktoré Ježiš Kristus a Panna Mária zaslúžili svojím životom plným lásky.